Untitled Document

ยินดีต้อนรับนักเรียนกลับสู่ห้องเรียนของเรา...
16 พฤษภาคม 2566 วันแรกที่เปิดเรียนของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  ผอ.ณัฐพล รักไทยพร้อมด้วย คุณครูพัชราภรณ์ ป้องคำสิงห์ ครูเวรประจำวัน ให้การต้อนรับนักเรียนกลับสู่ห้องเรียนของเรา... ด้วยความรักและคิดถึงจ้า.....

ผู้ชม : 150 คน

ดาวโหลดข้อมูล